Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste mulige kundeopplevelsen av våre tjenester. Ved å gå videre aksepterer du bruk av informasjonskapsler.
pdf print

Reisevillkår


 *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet.

Ansvar for gjennomføring av reise
Supersaver er en formidler av flybilletter, hotell, leiebiler og arrangementer. Vi tar ikke ansvar for eventuelle endringer i rutetabeller, innstilte fly, mistet bagasje eller andre hendelser som har med flyreisens gjennomføring å gjøre. Vi tar heller ikke ansvar for problemer som gjelder bestilte hotellnetter eller leiebiler. Det er respektive leverandør som må holdes ansvarlig for dette. Derfor skal eventuelle reklamasjoner fremføres direkte til leverandøren. Vi formidler tjenester for privatreisende.

For å gjøre en bestilling hos Supersaver må du ha fylt 18 år.

Endringer og kontroll av opplysninger
Flybilletter må bestilles med korrekt stavet fornavn og etternavn samt tittel slik det står oppført i passet. Flybilletter er personlige og det er ikke mulig å endre allerede bestilte billetter. Etter utført betaling er billettene ikke refunderbare eller mulig å endre.

Den reisende har ansvar for 

 • å lese og godkjenne reisevilkårene før kjøpet innen gjennomføringen av bestillingen, å kontrollere at den reisendes navn overenstemmer med det navn som står oppført i passet.
 • å kontakte Supersaver omgående hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse per e-post i løpet av få minutter etter bestilllingstilfellet. Så fort du har mottatt din bekreftelse via e-post skal du kontrollere at alle opplysninger stemmer. Ved uklarheter - ta omgående kontakt med Supersaver. Utenfor våre ordinære åpningstider ber vi deg kontakte flyselskapet,  hotelleverandøren eller leiebilfirmaet direkte for å kontrollere hvis det er mulig å gjennomføre eventuelle endringer.
 • å regelmessig overvåke den oppgitte e-postadressen, da all korrespondanse fra oss skjer via e-post.
 • å regelmessig kontrollere flytider og eventuelle endringer i rutetider for både ut- og hjemreise.
 • å kontrollere visumregler for reisemålet samt for eventuelle mellomlandinger. Dette gjør du via respektive lands ambassade og det flyselskap du reiser med.
 • å kontrollere hvilke vaksinasjoner som er nødvendige før avreise.
 • å kontrollere passreglene, samt sjekke passets gyldighetstid, da visse land krever at passet skal gjelde minst seks måneder etter hjemreise.
 • å kontrollere aktuelle tider for innsjekking for hele reisen. Vi anbefaler en insjekkingstid på flyplassen, minst 1,5 time før innenriksflyavganger og 2,5 timer for utenlandske flyavganger.

Billetter
Bestillingsbekreftelsen som Supersaver sender via e-post til den reisende, etter fullført bestilling, er et reisedokument som skal medtas under hele reisen. I bekreftelsen finnes all viktig informasjon vedrørende bestillingen som gjelder bestillingsreferanse, flynummer og rutetider. Vi anbefaler den reisende å skrive ut tidtabellen via lenken som finnes i den elektroniske bekreftelsen.

Flybilletter må alltid brukes i kronologisk ordning, og ingen flystrekning kan avstås. Uteblir den reisende fra noen strekning kansellerer flyselskapet den resterende delen av reisen og det utgår ingen tilbakebetaling av billetten. Dette regelverket er utenfor Supersavers kontroll.

Billetter med separate bestillingsnummer håndteres alltid som separate reiser uavhengig av hverandre. Supersaver ansvarer ikke for om den reisende ikke rakk flyavgangen, uteblitt tilbakebetaling av separate billetter ved endringer av rutetider, forsinkelser eller innstillte flyavganger.

Prisforandringer / tekniske feil

Fly og hotellpriser er lagt direkte inn i våre systemer av de respektive leverandører på fly og hotell. Supersaver reserverer seg for tekniske feil og prisforandringer som ligger utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss retten til, innen 24 timer på hverdager, å kontakte den reisende for eventuelle endringer i bestillingen eller tilby tilbakebetaling dersom endringen innebærer en prisøkning. Hvis det oppstår tekniske problemer i tilslutning til helger eller under helg, kontakter vi den reisende kommende hverdag.

Billettprisen vises inklusive flyskatter. Ved avreiser fra visse flyplasser må en avreiseskatt betales kontant. Det er den reisendes ansvar å kontrollere denne informasjonen.

Kombinasjon av enkeltbilletter (Enveis-kombinasjon)

Reiser markert med "Enveis-kombinasjon" består av to enkeltreiser. Selv om flyreisene er bestilt samtidig er de uavhengige av hverandre. Dette innebærer at hver flyreise behandles separat ved avbestilling, endringer og andre trafikkforstyrrelser som f.eks. streik og endringer i rutetider. Flyselskapenes respektive regelverk gjelder.

Plassreservasjon

Denne tjenesten kan kun kjøpes i forbindelse med billettbestillingen.

Vi kan ikke bekrefte at ønsket sitteplass blir bekreftet hos flyselskapet. Vi kan ikke forhåndsbestille sitteplasser på en spesiell rad, med ekstra benplass eller ved nødutgang. Flyselskapet har rett til å endre sitteplassene om bord uten å meddele oss eller deg som reisende.

Sitteplass kan vanligvis ikke reserveres på anslutningsfly for flybilletter til en annen verdensdel (f.eks. innenriks eller på flyvninger innen Europa). Selv om den ønskede sitteplassen ikke kan tilbys av flyselskapet vil du ikke få tilbakebetalt avgiften for tjenesten.

Bildet av sitteplassene stemmer ikke nødvendigvis overens med hvordan sitteplassene i flyet er utformet.

Avbestilling
Billettene utferdes umiddelbart ved betalingstilfellet og er deretter ikke mulig å refundere eller å endre. Supersaver følger flyselskapenes regler for bestillinger som vanligvis er meget restriktive, det vil si at ingen tilbakebetaling eller ombestilling kan skje. Bestillingen kan tilbakebetales hvis den reisende har tegnet Supersavers avbestillingsbeskyttelse ved bestillingstilfellet og oppfyller dets vilkår. Les mer under avsnittet avbestillingsbeskyttelse.

Ved hendelse av eventuell tilbakebetaling varierer håndteringstiden mellom 4 – 16 uker. All tilbakebetaling skjer via leverandøren og Supersaver har ingen mulighet til å påvirke håndteringstidene. Ved tilbakebetaling debiteres en administrativ avgift på 395 NOK per billett. Hvis en flyvning kanselleres av flyselskapet på grunn av en uforutsett hendelse (force majeure), eller en endring i tidstabellen (f.eks. at ruten innstilles) debiteres hver person et håndteringsgebyr på 150,- per person i forbindelse med tilbakebetalingen.

Supersaver tilbakebetaler ikke avgiften for avbestillingsbeskyttelsen eller tidligere utbetalinger, avgifter og eventuelle forsikringer (foruten reiseforsikringen).

Ombooking
Supersaver følger flyselskapenes billettregler som vanligvis er svært restriktive. For fullstendige vilkår ber vi den reisende kontakte vår kundeservice eller respektive flyselskap direkte. I de tilfellene flyselskapene tillater ombooking kan dette kun utføres 24 timer før avgang. For at Supersaver skal assistere den reisende med ombooking må vedkommende ha tegnet vår servicepakke. Ved ombooking står den reisende for kostnadene som ombookingen medfører. Merk at ombookingen ikke er gyldig før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra Supersaver.

Når det gjelder Supersavers ombookingsbare billetter ber vi kunden om å kontakte vår kundeservice for ombooking. Se punktet "Supersavers ombookingsbare billetter" for fullstendige vilkår.

Supersavers ombookingsbare billetter
Tjenesten må tegnes og betales samtidig som reisen bookes og kan ikke legges til i etterkant. Ombookingsproduktet er Supersavers egen tjeneste og behøver ikke å bety at flybillettene er ombookingsbare hos flyselskapene. All ombooking med ombookingsproduktet må derfor foretas via vår kundeservice. Tjenesten er personlige og kan ikke overføres.

Ved ombooking må den reisende kontakte Supersavers kundeservice, via telefon eller e-post. Ved kontakt på e-post må den reisende bruke det spesifikke skjemaet for ombookingsproduktet på hjemmesiden vår, under " Kontakt oss- Supersavers ombookingsbare billetter". Ombookingen må foretas innenfor åpningstidene våre og minst 24 timer før opprinnelig avreise. Har du bestilt din flybillett med flyselskapet Ryanair kan du kun få hjelp med å endre billetten på helgefrie hverdager mellom kl. 09-16. Ved ombooking skal reisen være gjennomført innen ett år fra det opprinnelige bestillingstidspunktet.

Ingen ombooking er gjennomført før Supersaver har bekreftet den via e-post. Supersaver tar ikke ansvar for uteblitt ombooking på grunn av at den reisende ikke har fått kontakt med vår kundeservice.

Ombookingsproduktet tillater ombooking av flyreisen forutsatt at det finnes plass. Hvis endringene medfører oppgradering til dyrere billetter står den reisende selv for denne kostnaden. Ombookingen kan kun gjøres med samme flyselskap som skulle ha utført den opprinnelige transporten.

•Det er ikke mulig å endre reisemål, verken på ut- eller hjemreisen.
•Ombookingsproduktet tillater ikke navneendringer eller navnkorrigeringer.
•Flystrekningene må benyttes i den rekkefølgen de opprinnelig ble bestilt.
• Ombooking av billetten for en såkalt «stop over» er ikke tillatt.
•Det er kun mulig å booke om reisen én gang. Når endringen er bekreftet er ombookingsproduktet ikke lenger gyldig.
•Ombookingsproduktet tilbakebetales ikke dersom reisen avbestilles.
•Dersom endringen medfører at noen av de reisende ikke lengre har rett til spesialpris (f.eks. spedbarn) betaler reisende mellomlegget for den nye billetten.
•Supersaver tar ikke ansvar for informasjon om visum dersom reisen forlenges.
•Ved ombooking må reisen være gjennomført innen ett år fra bestillingstidspunktet.
•Hvis den reisende uteblir fra noen av strekningene er ombookingsproduktet brukt opp.Ved ombooking har ikke Travelpartner ansvar for eventuelle tilleggstjenester som bagasje og plassreservering som er tegnet direkte med flyselskapet.

Endringer

Billetten utferdes umiddelbart ved betalingstilfellet og er deretter ikke mulig å endre. Supersaver følger flyselskapenes regler for bestillinger som vanligvis er meget restriktive, det vil si at ingen ombestilling/endring kan skje.
I tilfeller der flyselskapet tillater ombestilling må dette gjøres minst 24 timer før avgang.

Flytider
Alle flytider oppgis som lokal tid. Ved ankomst neste dag vises dette som +1 på tidtabellen.

Endring av rutetider

Flyselskapene kan, utenfor Supersavers kontroll og på kort varsel, endre sinetidtabeller samt innstille fly. Ved endringer av rutetider og innstilte fly kommer Supersaver til å gi beskjed til reisende om slike endringer når Supersaver får informasjon om dette fra flyselskapet. Som formidler av flybilletter har Supersaver ingen kontroll over endringer av rutetider og innstilte fly og tar dermed ikke ansvar for kostnader som kan oppstå som følge av slike endringer.

Hvis endringen av rutetidene medfører sen ankomst til hotellet eller leiebilselskapet må den reisende selv kontakte hotellet respektive leiebilfirmet og melde fra om dette. Du kan få mer informasjon om passasjerers rettigheter ved flyreiser via lenken nedenfor.

For å se fullstendige vilkår, klikk her »



Transport og hotell ved bytte av flyplass eller dato

Eventuell bakketransport og overnattinger under reiseperioden inngår ikke i billettprisen. Det er den reisendes ansvar å selv kontrollere tidtabeller og priser. Dette gjelder også ved eventuelle endringer av flyselskapenes rutetider, noe som ligger utenfor Supersavers kontroll- og ansvarsområde.

Byttetid ved mellomlandinger

Reiser bestillt via Supersaver har godkjente tider for flybytte. Tiden for flybytter ved mellomlandinger er beregnet av flyselskapene. Hvis en flystrekning rammes av forsinkelse, ved en bestilling med mellomlandinger, er flyselskapet skyldig å hjelpe den reisende til reisens sluttmål.
Ved bestilling av separate billetter har flyselskapene intet ansvar ved forsinkelser som leder til at den reisende ikke rekker neste flyforbindelse videre. Det er derfor den reisendes ansvar å kontrollere att byttetiden er tilstrekkelig i henhold til flyselskapenes og flyplassens beregninger. Supersaver erstatter ikke ekstrakostnader som oppstår i på grunn av slike forhold.

Hotell

 

Fra 1. april 2014 formidler Supersaver hotellbestilling i samarbeid med Expedia. Alle spørsmål om bestillingen må derfor rettes direkte til Expedia.  Klikk her for fullstendige vilkår »


 For bestilling med fly og hotell, dvs. en pakkereiselignende bestilling, gjelder vilkårene nedenfor.

Hotellkuponger utferdes umiddelbart ved betalingstillfellet og deretter er hotellbestillingen ikke refunderbar eller mulig å endre. Supersaver følger hotelleverandørens regler for bestillinger som vanligvis er meget restriktive, det vil si at ingen tilbakebetaling eller endringer kan skje.

Det framgår  av bestillingsbekreftelsen hvis frokost inngår i prisen. Generellt inngår den ikke. Bakketransporter til og fra hotellet inngår ikke i prisen.

Informasjonen som oppgis på Supersavers nettside er oppgitt av hotelleverandøren. Hotellbildene som presenteres på vår nettside behøver ikke overensstemme med det rom som virkelig bestilles. Supersaver reserverer seg for eventuelle feil i bilder og tekst samt endringer som gjelder informasjonen fra hotelleverandøren. Vi anbefaler den reisende selv å skaffe seg en oppfatning over hotellstandarden.

Supersaver Hotels
For SuperSaver Hotels gjelder samme betingelser som ovenfor. Det er Expedia Hotels, som er en leverandør som er har ansvar for produktet.

Stjernegraderinger brukes som en helhetsbedømmelse for hotellets service og bekvemmeligheter. Observer at dette er en internasjonal bedømmelse som kan avvike fra de normer skandinaver vanligvis er vante med.

Romtypene «twin» (to enkeltsenger) og «double» (en dobbeltseng) er kun ønskemål og kan ikke garanteres. I Nord-Amerika kan tre- og firesengers rom innebære to «kingsize»-senger som brukes av tre, respektive fire personer. Vi kan ikke garantere forespørsler om røyk eller ingen røykerom.

Endringer som gjøres på stedet av hotellet garanterer ikke din rett til erstatning eller kompensasjon fra Supersaver. Eventuelle henstillinger må derfor styrkes av en skriftlig redegjørelse fra hotellet. Redegjørelsen skal inneholde navn og telefonnummer til hotellets representant. Informasjonen inngår deretter i en eventuell reklamasjonshåndtering mot hotelleverandøren.

Eventuelle feil eller klagemål skal framføres direkte til hotellet. Hvis den reisende ikke er fornøyd med hvordan hotellet håndterer situasjonen skal leverandøren kontaktes senest 24 timer etter ankomst. Dette for at få en mulighet til å løse problemet på stedet. Leverandørens servicetelefon står på bestillingsbekreftelsen.For bestillinger som er gjort med en tredje part, som booking.com, kontakt da den involverte tredjepart direkte.

Lokale myndigheter i visse land kan legge på ytterligere skatter, noe som må betales på plass. Den reisende er selv ansvarlig for å ta rede på hvor stor denne kostnaden er. De faktiske kostnader for disse skatter/avgifter kan skille seg fra våre preliminære beregninger, noe som gjør at vi ikke kan forutsi disse på forhånd.

Den reisende må sjekke inn på hotellet samme dag som bestillingen spesifiserer. Skjer ikke dette avbestilles hotellet automatisk og ingen tilbakebetaling skjer. Supersaver kan aldri garantere en sen innsjekking – dette må meddeles direkte til hotellet.

Leiebil

Supersaver formidler leiebiler i samarbeid med rentalcars.com (frem til 11.juni 2013 var det Holiday Autos). Etter gjennomført bestilling kan ikke leiebilbestillingen endres eller tilbakebetales. Ved endringer i flyets tidtabell som innebærer en sen ankomst til leiebilfirmaet må den reisende selv melde fra til leiebilfirmaet om dette.

Klikk her for fullstendige vilkår »

Barn som reiser alene
Supersaver formidler ikke billetter for barn som reiser alene. Barn under 18 år må reise til sammen med en voksen. Visse land tillater ikke innreise i landet for barn under 18 år uten en voksen formynder.

Spedbarn

Barn som er mellom 0-2 år reiser som spedbarn og tildeles ikke eget sete. Hvis spedbarnet fyller to år innen reisen avsluttes må en barnebillett bestilles for hele reisen. Billett for spedbarn kan ikke bestilles før fødselen da korrekt navn og fødselsdato må overensstemme med passet. Vi kan ikke legge til et spedbarn på billetten etter bestilling. Supersaver erstatter ikke eventuelle kostnader som skyldes at feil type billett ble bestilt.

Ønskemål om barnemat, spedbarnskurv/vugge eller lignende kan ikke garanteres.

Dobbeltbestilling

Det er den som bestiller som må forsikre seg om at eventuelle dobbeltbestillinger avbestilles – uansett hvor det er gjort. Den reisende risikerer ellers at flyselskapet uten forvarsel avbestiller dobbeltbestillingen. Supersaver tar ikke ansvar for flyselskapets avbestillinger eller uteblitte tilbakebetaling i samband med dette.

Plassreservasjon

Denne tjenesten kan kun kjøpes i forbindelse med billettbestillingen.

Vi kan ikke bekrefte at ønsket sitteplass blir bekreftet hos flyselskapet. Vi kan ikke forhåndsbestille sitteplasser på en spesiell rad, med ekstra benplass eller ved nødutgang. Flyselskapet har rett til å endre sitteplassene om bord uten å meddele oss eller deg som reisende.

Sitteplass kan vanligvis ikke reserveres på anslutningsfly for flybilletter til en annen verdensdel (f.eks. innenriks eller på flyvninger innen Europa). Selv om den ønskede sitteplassen ikke kan tilbys av flyselskapet vil du ikke få tilbakebetalt avgiften for tjenesten.

Bildet av sitteplassene stemmer ikke nødvendigvis overens med hvordan sitteplassene i flyet er utformet.

Pass, visum transittvisum

Det er den reisendes ansvar å inneha gyldig pass ved bestillingstilfellet. Det er også den reisendes ansvar å inneha visum til reisens sluttmål, samt eventuelle innreisetillatelser ved mellomlandinger. Den reisende er selv ansvarlig for eventuelle kostnader som tilkommer ved brist på ovennevnte formaliteter. Det er viktig at den reisende kontrollerer at pass, visum innreisetillatelser oppfyller både landenes og flyselskapenes krav. Supersaver råder at passet alltid medtas på samtlige reiser.

For alle reiser til eller via USA kreves det en godkjent reisetillatelse (ESTA) og maskinlesbart pass.

Avbestillingsbeskyttelse
Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes og betales samtidig ved bestillingstilfellet. Forsikringen trer i kraft ved bestillingstilfellet og opphører å gjelde i og med reisens begynnelse, regnet fra den opprinnelige bestilte avreisedatoen. Alle reisende som inngår i bestillingen må ha tegnet avbestillingsbeskyttelsen for å kunne påberope dette ved avbestilling.

Avbestilling
Avbestilling må skje minst 2 timer før avreise for at avbestillingsbeskyttelsen skal gjelde. Avbestillingsbeskyttelsen opphører etter at reisen er påbegynt.Ved avbestillinger utenfor våre telefontider skal flyselskap, hotell- eller leiebilsleverandør kontaktes direkte.

Ved avbestilling med gyldig legeattest tilbakebetales hele kostnaden for bestillingen mot en administrativ avgift på 395 NOK per person. Vi tilbakebetaler ikke avgiften for avbestillingsbeskyttelsen eller tidligere utlegg, avgifter og eventuelle forsikringer (foruten reiseforsikringen). Høyeste erstatning ved avbestillinger mot avbestillingsbeskyttelse er 25 000 NOK per person og/eller 50 000 NOK per reise.

Hendelser som gir erstatning
Erstatning kan gis hvis den reisende ikke kan foreta planlagt reise på grunn av følgende uforutsette hendelser:

 • akutt sykdom eller ulykke som rammer deg, din/dine medreisende som inngår i samme bestilling eller nære pårørende, og at du derfor, etter attest fra behandlende (upartiske) lege, frarås å gjennomføre planlagt reise.
 • ødsfall som rammer deg, nære pårørende eller medreisende som inngår i samme bestilling.
Avbestillingsbeskyttelsen omfatter ikke:
 • erstatninger som fås på annen måte, for eksempel andre avbestillingsbeskyttelser eller forsikringer.
 • sykdommer, ulykkeshendelser eller kjent skade (med diagnose) ved tegningen av avbestillingsbeskyttelsen.
 • kroniske sykdommer/infeksjoner/psykisk sykdom hvis ikke personen har vært helt symptomfri de seneste seks månedene regnet fra tidspunktet da reisen ble bestilt. Hvis reisen omfatter disse symptomene skal diagnosen bestyrkes av en spesialistlege.
 • fobi for flyreiser/flyskrekk
 • sykdom, ulykkeshendelser eller følgevirkninger forårsaket av graviditet eller barnefødsel.
 • komplikasjoner forårsaket av alkohol, andre rusmidler, søvnmidler eller narkotiske preparat.
 • kostnader som tilkommer av at den forsikrede drøyde med avbestilling av reisearrangementet.
 • uteblitte formål for reisen
 • komplikasjoner til følge av selvvalgte inngrep og behandlinger, for eksempel skjønnhetsoperasjoner.
 • eventuelle tilleggsarrangement til reisen som ikke finnes med på bekreftelsen, for eksempel teaterbilletter eller lignende.
Hva ønsker vi fra deg?
Avbestillingsbeskyttelsen gjelder bare når du oppviser gyldig legeattest. Den må være oss i hende senest fem virkedager etter avbestilling. Legeattesten må være fylt i av behandlende (upartiske) lege og bestyrket med legens navn, kontaktopplysninger og stempel. Hvis stempel ikke finnes med skal en kopi av legens legitimasjon vedlegges.
Legeattesten sendes til Supersaver.no, Box 1340, S-75143 Uppsala, Sverige.

Av legeattesten skal også følgende informasjon framgå/vedlegges:
 • dato for undersøkelse
 • undersøkelsens resultat
 • diagnose
 • annen original bekreftelse som kan være av betydning for å bedømme skadesaken
 • hvis sykdommen/ulykkeshendelsen er av akutt art og forhindrer reise

Legeattesten kan hentes her »

Forklaring – nære pårørende
Med nære pårørende avses i denne sammenheng den forsikredes hustru, make, barn, barnebarn, søsken, foreldre, far-, mor- og svigerforeldre, samboende personer under ekteskapslignende forhold.

Reiseforsikring
Supersaver formidler reiseforsikring i samarbeid med Solid. All kontakt som gjelder forsikringen henvises derfor direkte til dem.

Bagasjeforsikring
Supersaver formidler bagasjeforsikring i samarbeid med Solid. All kontakt som gjelder forsikringen henvises derfor direkte til dem.

Forsikring ved flyselskapskonkurs - SOLID
Forsikring som gjelder ved flyselskapskonkurs innebærer at du får pengene tilbake hvis flyselskapet går konkurs før du reiser. Hvis flyselskapet går konkurs mens du er ute på reise, får du ny hjemreise.

Mer om Flyselskapkonkursforsikring
Fullstendige villkår, klikk her »
Skademelding, klikk her »

Servicepakke
Servicepakken er en tjeneste som vi tilbyr våre kunder. Den reisende tegner servicepakken i forbindelse med sluttføring av bestillingen. Det går også å tegne det fram til avreisen mot en avgift.

Kjøper kundene vår servicepakke hjelper vi til med å:

 • finne beste mulige alternativ når flyselskapet endrer sine tider (i henhold til flyselskapenes retningslinjer)
 • forbestille sitteplasser hos flyselskapet (gjelder ikke sitteplasser ved nødutgang, med ekstra benplass og normalt sett ikke ved flyvninger innen Europa)
 • hjelpe dig med å ønske barnekurv til spedbarn (oftest ikke mulig på Europaflyvninger)
 • bestille spesialbagasje (for eksempel golfbag, ski)
 • bestille spesialkost når det inngår mat (inngår oftest ikke på Europaflyvninger)
 • kontrollere mulighetene for ombestilling av din reise (ombestillingsavgifter tilkommer)
 • registrere ditt bonuskort hos flyselskapet
 • Videreformidle ønsker til hotellet

Ved avreise innen 3 dager vennligst kontakt oss via telefon med dine forespørsler / spørsmål. Vær oppmerksom på at det ofte ikke er mulig å bekrefte forespørsler om de sendes til flyselskapet mindre enn 72 timer før avreise. Alvorlige matallergier må meldes direkte til flyselskapet.

Servicepakken tilbakebetales ikke ved en eventuell avbestilling eller hvis ønskemålene ikke kan bekreftes av flyselskapet.

Eventuelle avgifter til Supersaver og flyselskapet/andre leverandører kan tilkomme.

Bagasje
Supersaver tar intet ansvar for bagasjekostnader som ikke inngår i billettprisen. Vi formidler bare forespørsler som gjelder følgende spesialbagasje: rullestol, snowboard, surfebrett, ski, golfbag, sykkel, hund og katt. Vi kan ikke påvirke flyselskapene til å bekrefte disse ønskemålene. Supersaver debiterer en avgift for denne tjenesten utover flyselskapenes kostnad.

Tapt/skadet bagasje
Supersaver tar intet ansvar for tapt eller skadet bagasje. Eventuelle feil skal meldes umiddelbart på flyplassen til flyselskapets representant.

Bonuskort
Du kan legge inn ditt bonuskort ved bestillingstilfellet i forbindelse med at du fyller i dine personopplysninger som navn etc. Vi formidler bare informasjon og ansvarer ikke for om bonus blir registrert hos det aktuelle flyselskapet.
Ta alltid vare på boardingkortene til du ser at poengene er registrert. En eventuell etterregistrering kan ikke gjøres uten boardingkort. Behøver du etterregistrere bonuspoeng så skjer det ved at du tar direktekontakt med flyselskapet.

Tenk på at alle reiser ikke alltid gir bonus. Dette må du kontrollere direkte med flyselskapet.

Premium Economy, Business, First Class

Denne tjenesten kan kun kjøpes til i forbindelse med bestilling av reisen. Avhengig av flyselskap, kan tjenesten iblant kun tilbys på deler av flyreisen.

Service om bord skiller seg ofte fra flyselskap til flyselskap. For spesifikk informasjon henviser vi til flyselskapenes hjemmesider. Supersaver kan ikke holdes ansvarlig dersom flyselskapet endrer flytype eller overbooker en kabinklasse, noe som medfører endringer i servicetilbudet eller nedgradering. Eventuelle klager skal derfor rettes direkte til respektive flyselskap.

Vaksinasjon
Det er den reisendes ansvar å inneha komplette vaksinasjoner samt andre nødvendige formaliteter som kreves for reise til det land som planlegges besøkt. Eventuelle kostnader i samband med det som er nevnt over betales av den reisende.

Betalingsbedragerier
Supersaver forbeholder seg retten å nekte kortbetaling hvis det finnes mistankeom bedrageriforsøk. Ved en slik mistanke kan krav på legitimering av betalingen kreves. Alle typer av kortbedragerier politianmeldes samt sendes til inkassoselskaper.

Personopplysningspolicy for brukervilkår
Supersaver følger personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger). Ved å kjøpe et produkt/tjeneste eller registrere deg hos oss samtykker du i at vi kan behandle informasjonen til bestemte formål.

Personopplysninger menes alle opplysninger om en person som er lagret på noen måte. Dette gjelder f.eks. navnet ditt, e-post- og postadresse, telefonnummer, faktura og kontoinformasjon, og annen informasjon som du opplyser om deg selv og familien din når du oppretter en profil, eller registrerer deg hos oss.
De opplysningene du oppgir til Supersaver på nettstedet brukes til administrasjon og til å opprettholde en høy grad av service til våre kunder. Denne informasjonen blir brukt til å levere de tjenestene du har bestilt, gi deg etterspurte produkter og sende ut tilbud om egne og lignende produkter knyttet til din reise. Informasjonen brukes også til statistikk og forbedring av innholdet på nettstedet og oppdatering av våre databaser.
Personopplysninger om kontoinformasjon i forbindelse med betaling av våre produkter/tjenester behandles bare for å gjennomføre kjøpet og vil kun bli utlevert til tredjepart dersom det er nødvendig for å gjennomføre og administrere din betaling og for å kunne belaste deg for din bestilling.

Supersaver inngår i et konsern der European Travel Interactive er morselskap. Supersaver forbeholder seg retten til fritt å behandle og videregi opplysningene innenfor konsernet. Supersaver forbeholder seg retten til fritt å overføre data til tredjeparter ved salg eller kjøp av et firma eller eiendeler, eller hvis European Travel Interactive, annet selskap i konsernet, eller eiendeler i konsernet kjøpes opp av en tredjepart og personlige informasjoner vil være en av de overførte eiendeler. Tredjeparter som kan få informasjonen vil fortrinnsvis være aktører som tilbyr lignende produkter og tjenester som Supersaver.

Informasjonen kan bli delt med våre samarbeidspartnere og andre medvirkende som jobber på oppdrag av Supersaver, f.eks. underleverandører for å oppfylle en kontrakt mellom bruker og Supersaver.

Videre kan vi gi slik informasjon til tredjepart for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller hvis det kreves ved lov eller rettskjennelse.
Personopplysninger som du har oppgitt til oss på nettstedet, og som ikke henviser til deg, f.eks. informasjon om familiemedlemmer og venner før bestilling av tjenester eller medlemskap på tjenesten "Mine Sider", lagres kun til private formål. Dette innebærer at Supersaver ikke vil bruke disse opplysningene til å kontakte de berørte personene eller på annen måte benytte seg av informasjonen.

Du er ansvarlig for at informasjonen blir oppdatert på nettstedet eller ved å kontakte Supersaver. Hvis du vil oppdatere, korrigere informasjon eller har spørsmål eller kommentarer vedrørende våre tjenester, den informasjonen vi samler inn eller dine rettigheter, kan du kontakte oss på www.supersaver.no.
Hvis du ikke ønsker å motta ytterligere tilbud i forbindelse med reisen, klikk på avregistrering i slutten av e-posten. Hvis du har problemer med avregistreringen, vennligst send en e-post til crm@etraveli.com

Svartelistede flyselskap
Visse flyselskap har forbud mot å bedrive virksomhet innen EU.

Les mer om disse flyselskapene her »

Betaling
De prisene som vises i søkeresultatet forutsetter betaling via maestro.

Når betalingen er gjennomført er bestillingen bindende og kan ikke endres eller avbestilles. Disse regler er satt av flyselskapene og ikke av Supersaver*. Når betalingen er overført til Supersaver sender vi en bestillingsbekreftelse til den e-postadressen som den reisende oppga ved bestillingstilfellet. Bestillingsbekreftelsen er den reisendes billett/voucher og skal medtas under hele reisen.

All betaling administreres av Marco Polo AS/Travel agency MoP AS. (org. 985 711 259)

* Supersaver reserverer seg for tekniske problem og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll samt forbeholder seg retten til, innen 24 timer på hverdager, å kontakte deg for eventuelle endringer på utført bestilling. Hvis tekniske problem oppstår i tilknytning til eller under helg kontakter vi deg neste hverdag.

Betaling med nettbank, konto- eller kredittkort
Det er ikke mulig å betale med Diners Club, Amex eller Elektronkort. I visse tilfeller kan vi ikke ta imot utenlandske kort. Ved kortbetaling kan debiteringen gjøres i to steg. En debitering gjøres fra flyselskapet og en av Budjet / Marco Polo Travel AS (Travel agency MoP AS) vises som betalingsmottaker på din kontoutskrift.
Når du betaler med et kort eller nettbank kan tilkomme en ekstra avgift. Dette opplyses før kjøpet er fullført og vil ikke bli refundert.

Betaling av tilleggstjeneste
Bestilleren har to valgmuligheter for betaling av tilleggsprodukter. Betalingsdetaljer meddeles til kundesupport via telefon eller via betalingslenke etter overenskomst.

Supersaver aksepterer ikke engangskort, da betalingen kan skje i to steg. Bestilleren ansvarer for at betalingen gjennomføres ved kjøpstilfellet. Supersaver forbeholder seg rett til å kontakte kunden ved eventuelle priskorrigeringer eller tekniske feil.

Når betalingen er gjennomført, betraktes bestillingen som bindene og kan ikke endres eller avbestilles.

Delbetaling (Klarna)
Hvis den reisende velger å dele opp betalingen treffes en avtale mellom den reisende, Marco Polo Travel AS og betalingsleverandøren Klarna. Avtalen gjelder fra og med bestillingstilfellet (den reisende klikker på «Betal»). Reisen er i dette tilfellet å anse som fullt betalt og det gis dermed ingen mulighet for den reisende å avbestille reisen i henhold til de allmenne vilkårene. Fakturaen sendes per post til oppgitt adresse. Observer at i henhold til lov om distansehandel (fjernsalgsloven) omfattes ikke transporter og tjenester som innlosjering, konsertbilletter med mer. Reiser innenriks kan ikke betales med Klarna.

For delbetaling gjelder følgende:

 

 • reisen starter i et nordisk land den reisende og bestiller er samme person, samt er manntallskrevet i et nordisk land
 • kjøpsbeløpet ligger mellom 1 NOK og 50 000 NOK
Måneder Rentesats Behandlingsgebyr Fakturagebyr
3 mnd 0% 195 NOK 45 NOK
6 mnd 0% 295 NOK 45 NOK
12 mnd 0% 395 NOK 45 NOK
24 mnd 14,95% 395 NOK 45 NOK
36 mnd 14,95% 395 NOK 45 NOK


Allmenne vilkår finner du her »

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt »

Fakturabetaling (Klarna)
Hvis den reisende velger å betale via faktura treffes en avtale med deg, Marco Polo Travel AS og betalingsleverandøren Klarna. Avtalen gjelder fra det øyeblikket bestillingen gjennomføres og bestilleren klikket på «Betal». Reisen er i dette tilfellet å anse som fullt betalt og det gis dermed ingen mulighet for den reisende å avbestille reisen i henhold til de allmenne vilkårene. Fakturaen sendes per post til oppgitt adresse. Observer at i henhold til lov om distansehandel omfattes ikke transporter og tjenester som innlosjering, konsertbilletter med mer. Reiser innenriks kan ikke betales med Klarna.

For fakturabetaling gjelder følgende:
 • reisen starter i et nordisk land
 • bestiller og reisende er en og samme person, samt er manntallskrevet i et nordisk land
 • kjøpsbeløpet ligger mellom 1 000 NOK og 10 000 NOK
 • Fakturaavgift tillkommer

Dette gjelder betaling av fakturaer med organisasjonsnummer

 • At reisen starter i Skandinavia
 • At du må være logget inn med et registrert forretning
 • At kjøpesummen er mellom 1 nok og 20 000 nok
 • Fakturaavgift tillkommer

I samband med bestillingen utføres en kredittkontroll og ved visse tilfeller en kredittopplysning. Den reisende får da en kopi av kredittopplysningen tilsendt per post. En del av denne informasjonen kan Klarna bruke til markedsføringsaktiviteter, men det behandles alltid i henhold til lov om personopplysninger. 


Allmenne vilkår finner du her »

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt »

Reklamasjoner
Eventuelle problemer eller merknader under reisen skal framføres direkte til leverandøren (flyselskapet, leiebilselskapet eller hotellet). Hvis du får erstatning eller kompensasjon direkte av leverandøren forfaller normalt retten til ytterligere erstatninger senere. Reklamasjon som ikke erstattes/kompenseres under reisen av leverandør må formidles videre direkte til Supersaver for undersøkning. Reklamasjoner håndteres bare skriftlig gjennom anvist reklamasjonsblankett, senest en måned etter hjemkomstdato. Håndteringstiden er cirka tre måneder.

Hent vår reklamasjonsblankett her »

Reklamasjonen sendes til:

Supersaver
Att: Reklamation
Box 1340
751 43 Uppsala, Sverige

 

 

Header
Subject
Body
Footer