Chwaka Bay Resort

Chwaka Bay Resort

Village Chwaka
1480, Chwaka

Hotell beskrivelse