Supersaver

Vilkår for tjenester kjøpt etter bestilling

Disse vilkårene for tjenester kjøpt etter bestilling (“vilkårene for kjøp etter bestilling”) gjelder mellom deg (“du” eller “deg”) og www.supersaver.no (“vi” eller oss”) i tillegg til de generelle vilkårene for den opprinnelige reservasjonen din (“de generelle vilkårene”), som er innlemmet i de nærværende vilkårene ved henvisning. I tilfelle av motstrid eller manglende overensstemmelse mellom disse vilkårene for kjøp etter bestilling og de generelle vilkårene skal sistnevnte ha forrang.

 1. Endringer etter bestilling
  1. Vi gir deg mulighet til å gjøre endringer og tillegg i flyreisebestillingen din, som for eksempel ombooking, navneendring, setereservasjon, ekstra bagasje, ekstra måltider under flyvningen, bestilling av spedbarnsbilletter og andre tjenester flyselskapet tilbyr (heretter enkeltvis omtalt som en “endring etter bestilling”). Hvilke tjenester som tilbys, varierer og vil være avhengig av den spesifikke bestillingen din og av flyselskapet. En endring etter bestilling i tilknytning til flyreisebestillingen din er underlagt de respektive flyselskapenes regler og vilkår. Du kan også kontakte flyselskapet direkte for å gjøre endringer og legge til tjenester.
  2. Den totale prisen for endringen etter bestilling som du har anmodet om, er angitt i betalingslinken du har mottatt fra oss. Den totale prisen inkluderer flyselskapets gebyrer, vårt administrasjonsgebyr og vårt tjenestegebyr (om relevant, se punkt 2).
  3. Endringen etter bestilling blir iverksatt etter at vi har mottatt betalingen din, med forbehold om tilgjengelighet. Hvis flyselskapets gebyr endres før kontrakten mellom deg og flyselskapet er blitt bindende, eller hvis den forespurte endringen etter bestilling ikke er tilgjengelig, vil kontrakten med flyselskapet ikke tre i kraft, med mindre du godtar flyselskapets forhøyede gebyr. I slike tilfeller vil betalingen din bli refundert. En endring etter bestilling blir ikke iverksatt før vi har bekreftet den per e-post. Hvis du ikke mottar noen bekreftelse, ber vi deg kontakte vår kundeservice.
 2. Personlig service
  1. Hvis du ikke kjøpte en støttepakke da du reserverte flybilletten(e) din(e), påløper det et engangsgebyr når du ber om manuell bistand i forbindelse med flyreisebestillingen din, per telefon eller e-post. Gebyret er angitt i betalingslinken du har mottatt fra oss.
  2. Gebyret for personlig service er ikke refunderbart. For å unngå enhver tvil presiseres det at det sistnevnte også gjelder dersom du velger å avbryte billettreservasjonen, eller dersom bistanden vår ikke resulterer i en bekreftet endring (herunder, uten begrensning, som følge av manglende bekreftelse fra flyselskapet eller fravær av tilgjengelige ombookingsalternativer).
 3. Reisedokumenter per vanlig post
  1. Reisedokumentene dine sendes per vanlig post (ikke per rekommandert brev) etter at betalingen din er mottatt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for post som blir borte eller forsinket på grunn av feil fra postvesenets side. Du er ansvarlig for at postadressen du oppgir når du foretar flybillettreservasjonen din, er korrekt. Postadressen kan ikke endres senere.
  2. Gebyret dekker ett sett med reisedokumenter per reservasjon og er ikke refunderbart. Hvis du trenger et nytt sett med reisedokumenter som følge av endringer gjort av deg eller det aktuelle flyselskapet, vil det påløpe et tilleggsgebyr.
 4. Tjeneste knyttet til forsinket bagasje
  1. Gebyret for tjenesten knyttet til forsinket bagasje er ikke refunderbart.
  2. I tillegg til vår yting av bagasjetjenester, inkludert hjelp med bagasjerelaterte spørsmål og videreformidling av bagasjeforespørsler til det aktuelle flyselskapet, inkluderer tjenesten også hjelp etter avreise fra vår eksterne partner Blue Ribbon Bags i henhold til Blue Ribbon Bags’ tjenesteavtale. Som mellomledd påtar vi oss ikke noe ansvar for tjenesten som ytes av Blue Ribbon Bags, eller for oppfyllelsen av Blue Ribbon Bags’ tjenesteavtale.
   Mer om bagasjetjenesten
   Blue Ribbon Bags’ tjenesteavtale
 5. Reiseforsikring
  1. Kostnaden for reiseforsikringen er ikke refunderbar.
  2. Reiseforsikringen leveres av Solid Försäkring. Som mellomledd påtar vi oss ikke noe ansvar for tjenesten som ytes av Solid Försäkring, eller for Solid Försäkrings oppfyllelse av sine egne vilkår.
   Solid Försäkrings vilkår
 6. Mobil reiseplan
  1. Gebyret for mobil reiseplan er ikke refunderbart. Telefonnummeret du har oppgitt, kan ikke endres etter at kjøpet er foretatt.
'Supersaver'