Beste flybilletpriser med SAS

Nyhetsbrev

Vilkår og betingelser

Gjennom å delta og ta imot gevinsten aksepterer deltagerne følgende regler:

Priser

1. Pris. Flyreise for to personer til noen av motebyene Roma, Paris eller Milano, til en maksimal verdi av 5 000 NOK

Vinneren er den blogger som har beskrevet sitt favorittmotested på beste og mest inspirerende måte - med en motivering om hvorfor akkurat han/hun skal vinne.

 

 • Vinnerne får beskjed via e-post kort tid etter at konkurransen avsluttes.
 • For å kunne gjøre krav på premien, må 1. premievinneren bekrefte at han/hun har mottatt beskjeden om at han/hun har vunnet konkurransen, sendt via e-post fra Supersaver, innen en uke. Hvis ikke vinneren svarer Supersaver innen fristen vil premien omfordeles til andre vinner og så videre. Hvis vinneren unnlater å svare innen tidsfristen som er en uke, velges en ny vinner.
 • Premiene er personlige (kan ikke overføres) og kan ikke innløses i kontanter.
 • Premien må bestilles innen 31.01.2013 og reisen må være avsluttet senest 31.05.2013.
 • Reisen avhenger av tilgjengelighet. Merk at for visse perioder kan flyselskapene være fullbestilt og at det for disse periodene ikke er mulig å benytte premien.
 • Eventuelt overskytende beløp betales ikke tilbake og kan ikke overføres til annen reise.
 • Vinnerne er ansvarlige for eventuell betaling av premieskatt.
 • Når reisen er bestillt, vil flyselskapets allminnelige regler for endringer av bestillinger gjelde. Vanligvis vil det ikke være mulig å endre eller avbestille en bestillt reise.
 • Medarbeidere hos Supersaver/Supersavertravel (Svenske Resegruppen AB) samt samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.
 • Konkurransen er åpen for statsborgere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Alle deltagere vil konkurrere på samme vilkår og betingelser.
 • Konkurransen pågår under perioden 5. november - 2. desember 2012.
 • Vinnernes navn offentliggjøres på Supersaver/Supersavertravels Facebook-sider (i Sverige, Norge og Danmark), på nettstedene supersaver.no, supersavertravel.se, supersaver.dk og supersaver.fi, på konkurransens nettside og i våre nyhetsbrev i alle land.
 • For å delta: Skriv et blogginnlegg og motiver hvorfor akkurat du skal vinne en reise til noen av motebyene Roma, Paris eller Milano, samt hvorfor disse byene inspirerer deg og din moteinteresse. Publiser blogginnlegget på din blogg og lim deretter inn konkurransekoden (embed code) i blogginnlegget slik at Supersavers widget kommer med. Fyll i formularet på Supersavers konkurranseside med informasjon om navn, e-postadresse og URL til ditt blogginnlegg.
 • Supersaver/Supersavertravel er ansvarlig for konkurransens premier.
 • Gjennom å delta i konkurransen forsikrer du at du er ensom opphavsrettshaver til teksten og eventuelle bilder du publiserer i blogginnlegget og at du har innhentet samtykke fra eventuelle personer som figurerer i bildet. Du godkjenner også opphavsretten til bildet overføres til Supersaver/Supersavertravel (Svenska Resegruppen AB). Dette betyr blant annet at Supersaver/Supersavertravel fritt kan forføye over konkurransebidraget og får retten til å bruke konkurransebidraget i sin markedsføring, uten å oppgi opphavsrettshaver, i samtlige medier og i evig tid. Supersaver/Supersavertravel forbeholder seg retten til ikke å ta med bidrag fra blogginnlegg som strider mot disse vilkår, og/eller lover samt de blogginnlegg som kan vekke anstøt.
 • Du må være minst 18 år for å delta.
 • Supersaver, via Svenska Resegruppen AB, Box 1340, 751 43 Uppsala, Sverige er ansvarlig for konkurransens format og gjennomføring.
 • Blogginlegget med beste motivering i henhold til Supersaver/Supersavertravels jury vinner. Juryens avgjørelse kan ikke ankes.
 • Supersaver har full rett til å diskvalifisere en konkurransedeltager, hvis Supersaver mistenker at deltageren har overtrådt konkurransereglene, fusket, eller på annen måte forsøkt å oppnå en urettferdig fordel.
 • Supersaver har full rett til å gjennomføre endringer, som må besluttes om, med hensyn til valg av vinnere, endringer i konkurransedatorer eller format, implementering eller ethvert annet spørsmål vedrørende konkurransen, som definitiv og endelig.

 


Header
Subject
Body
Footer