Forrige flysøk

Nyhetsbrev

Beste flybilletpriser med SAS

Nyhetsbrev

Tenk på dette når du kjøper en pakkereise


Ifølge pakkereiseloven skal vi holde statsborgere i EU/EØS-land oppdaterte om hvilke visumkrav som gjelder for hver destinasjon. For mer informasjon gjeldende krav for statsborgere i Norge, se det norska utenriksdepartementets informasjonssider. Statsborgere i andre land anbefales å kontakte nærmeste ambassade eller konsulat. Hvis du bestiller på vegne av andre, har du ansvar for å informere de andre i reisefølget om ovennevnte krav.

Du bør kontrollere om du behøver å fornye passet eller søke om visum.

For informasjon om visum samt hvilke krav som gjelder for ulike reisemål henvises norske statsborgere til det norske utenriksdepartementets informasjonssider på https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/. UD har også en app med reiseinformasjon som du finner på samme side.

For å få vite hvor lang tid det tar å få et visum, kontakt ambassaden til landet du reiser til i det landet der du er statsborger. Husk å være ute i god tid, siden det kan være varierende ventetid avhengig av reisemål. Er du statsborger i et annet land, skal du kontakte nærmeste ambassade eller konsulat.
Vi anbefaler at du ser over reiseforsikringene dine. Du kan for eksempel behøve en forsikring som dekker forsvunnet eller skadet bagasje samt sykehuskostnader og eventuell hjemreise hvis du rammes av sykdom eller ulykke. Har du hjemmeforsikring har du oftest reisebeskyttelse i forsikringen. Finn ut hvilke forsikringer du hva disse dekker ved å kontrollere forsikringsbrev eller ta kontakt med forsikringsselskapet.

For reiser til Russland, Hviterussland og Cuba er det nødvendig med en attest om gyldig reiseforsikring. Kontakt forsikringsselskapet ditt for å få mer informasjon.
Har du funksjonshinder er det viktig at du før avreise kontrollerer hvilken hjelp du har krav på. Kontakt hotellet ditt for informasjon om handikaptilpasning på hotellet og på reisemålet. 

Husk også å ta med et europeisk helsetrygdkort. Det bestiller du fra Helsenorge.no og det gir deg rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land. Kortet er gratis.

Husk å kontrollere at du har nødvendige vaksiner hvis du skal reise utenfor Europa. Dette er viktig, siden mange land har som krav at du skal være vaksinert mot vanlig forekommende sykdommer for å få innreise.

For informasjon om helsebestemmelser samt hvilke krav som gjelder for ulike reisemål, kan du lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Dersom Marco Polo Travel AS blir insolvent, vil innbetalte beløp bli betalte tilbake. Dersom Marco Polo Travel AS blir insolvent etter at pakkereisa er begynt, og transport inngår i pakkereisa, dekkjer garantien heimtransporten til den reisande. Marco Polo Travel AS har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom tenestene ikkje blir leverte på grunn av insolvens hos Marco Polo Travel AS, kan den reisande kontakte Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum
4001 Stavanger
Telefon: 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no
www.rgf.no

Sjå pakkereiselova på www.lovdata.no


Header
Subject
Body
Footer