Genèves historie

Geneve

Opprinnelig var Genève bebodd av keltere, etter dette kom romerne. Så ble byen preget av kraftige konflikter mellom burgundere, frankere og karolingere, som alle kjempet om makten. Reformasjonen nådde Genève i år 1525 reformasjonen. Året etter kom Jean Calvin til byen og gjeninnførte i protestantisk ånd en rekke politiske og sosiale reformer.

På 1700-tallet ekspanderte og utviklet urmakeriet og handelen i byen seg. Den berømte forfatteren og politiske filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født i 1712. Genève ble en del av forbundsrepublikken Sveits i 1815. Genèvekonvensjonen ble forfattet av forretningsmannen Henri Dunant og var en avtale om beskyttelse for krigsofre. I 1864 ble det som i dag er Røde kors, dannet. Genève ble sete for FNs europeiske hovedkvarter i 1945.

Karta över Geneve

Header
Subject
Body
Footer